8. Pani nieba i ziemi

 

Pobożność ludowa zwraca się do Maryi nazywając ją Panią nieba i ziemi. Kościół, mówiąc o Wniebowzięciu Maryi z ciałem i duszą do chwały niebieskiej, wyjaśnia, iż została Ona wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panujących oraz zwycięzcy grzechu i śmierci.

Już Orygenes żyjący w trzecim wieku, zaliczany do najwybitniejszych pisarzy Kościoła, w swoim komentarzu do słów św. Elżbiety, wypowiedzianych w chwili nawiedzenia wkłada w jej usta następujące słowa: To ja powinnam była przyjść do Ciebie, boś Ty jest błogosławiona ponad wszystkimi niewiastami, tyś matką mojego Pana, tyś moją Panią. Autor tekstu nazywa Maryję „moja Pani”, zaś św. Jan Damasceński, nadaje Maryi tytuł „Władczyni” pisząc: Gdy stała się Matką Stworzyciela, stała się też prawdziwie Władczynią wszystkich stworzeń.

Matka Najświętsza jest Panią i Królową nieba i ziemi, ponieważ Jezus Chrystus Jej Syn jest Królem i Panem Wszechświata.

W Ewangelii św. Marka czytamy, że w dniu wniebowstąpienia Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. W języku biblijnym „zasiadać po prawicy Boga” znaczy dzielić z Nim najwyższą władzę. Zasiadając „po prawicy Ojca” Jezus ustanawia swoje królestwo, królestwo Boże. Maryja wzięta do nieba zyskuje udział we władzy Syna i przyczynia się do wzrostu Królestwa, uczestniczy w szerzeniu w świecie łaski Bożej. Maryja jest więc Panią nieba i ziemi, która posiada i sprawuje władzę nad wszechświatem, udzieloną Jej przez Syna.

Opieka Maryi, Pani nieba i ziemi nad ludźmi może być w pełni skuteczna właśnie dzięki Jej wyniesieniu do chwały przez wniebowzięcie. Pisze o tym św. German z Konstantynopola, według którego wniebowzięcie Maryi pozwala Jej być blisko Jezusa i wstawiać się za nami. Św. German pisze dalej, zwracając się do Maryi: Chrystus pragnął mieć blisko siebie — by tak rzec — Twoje usta i serce; dzięki temu spełnia wszystkie pragnienia, które mu przedstawiasz, gdy cierpisz z powodu Twoich dzieci, i swoją boską mocą czyni wszystko, o co Go poprosisz.

Maryja, choć wzięta z duszą i ciałem do nieba pozostaje wśród z nas nie pozostawiła swoich dzieci. Jej chwalebny stan nie oddala Jej bynajmniej od nas, ale pozwala Jej być zawsze blisko ludzi i otaczać ich opieką. Maryja wie o wszystkim, co dzieje się w naszym życiu, i wspiera nas macierzyńską miłością w życiowych doświadczeniach.

Wzięta do chwały niebios, Maryja poświęca się całkowicie dziełu zbawienia. Ona pragnie obdarzyć każdego człowieka szczęściem, takim samym, jakie stało się Jej udziałem. Jest Królową, która rozdaje wszystko, co posiada, dzieląc się nade wszystko życiem i miłością Chrystusa. Jest ona Pośredniczką łask, które wyprasza u swojego Syna.

 

Chociaż Cię Panią nazywamy,

Lecz jak Matkę Cię kochamy,

Jako Pani cześć oddając,

Jako Matkę Cię wzywając,

Pani świata, rządź sługami,

Matko, zlituj się nad nami!

 

Amen.