9. Tronie mądrości

 

Matka Najświętsza przyjmując i rozważając w swym sercu wydarzenia, które nie zawsze były dla Niej zrozumiałe i jasne w pełni zasłużyła sobie na tytuł „Tronu Mądrości”. Jako „Dziewica słuchająca” i „Stolica Mądrości” jest dla wszystkich chrześcijan wzorem, jak my mamy słuchać Słowa Bożego, rozważać je i zachowywać w swoim sercu.

Źródłem mądrości Maryi jest Mądrość Odwieczna, Jezus Chrystus, Słowo Boga, które z Niej wzięło ludzkie ciało. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, pisze św. Jan w Prologu do swojej Ewangelii.

Jezus Chrystus objawia i doskonale wypełnia wolę Ojca, Maryja Jego Matka zaprasza każdego z nas do przyjęcia tej Mądrości. To zaproszenie jest zawarte w poleceniu, które podczas uczty w Kanie Galilejskiej wydała sługom: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona, Jego Matka zna swojego Syna, zna Jego mądrość wie, że On niczego Jej nie odmówi. Oto mądrość serca Matki. Mądrość Christofory, jak Maryję nazywali Ojcowie Wschodni, czyli Tej, która nosi Chrystusa w swoim łonie i w swoim sercu.

Chrześcijanin, oddając cześć tej, która jest Tronem Mądrości, sam w zamian za to zostaje oświecony światłem Słowa Bożego i zostaje niejako przygotowany, umocniony łaską do tego, aby zawsze postępować według nakazów Mądrości Wcielonej.

Na zakończenie dzisiejszego rozważania prośmy Maryję, Tron Mądrości Boga, aby była zawsze – jak pisał Sługa Boży Jan Paweł II w swojej Encyklice  Fides et Ratio bezpiecznym portem dla tych, którzy uczynili swoje życie poszukiwaniem mądrości. Oby dążenie do mądrości, ostatecznego i właściwego celu każdej prawdziwej wiedzy, nie napotykało już żadnych przeszkód dzięki wstawiennictwu Tej, która rodząc Prawdę i zachowując ją w swoim sercu, na zawsze obdarzyła nią całą ludzkość.

Polećmy Jej w sposób szczególny ludzi świata nauki: profesorów, wykładowców, nauczycieli i wychowawców, aby w swoim nauczaniu zawsze przekazywali młodym pokoleniom tę mądrość, która ma swoje źródło w Odwiecznej Mądrości Boga.

 

O tronie, Ty Boga wiecznego,

O słońce nadziei i łask,

O Różdżko przedziwna Jessego,

Jak wielki cnót Twych jest blask!

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,

Bądź Ty zawsze Matką nam!

 

Amen.