20. Matko Berdyczowska,

daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie,

Ciebie błagamy

 

Przystępując do rozważania tego wezwania musimy najpierw postawić sobie pytanie: co to znaczy odrodzić się w duchu i prawdzie? A może trzeba postawić prostsze pytanie, to, które postawił Chrystusowi Piłat: cóż to jest prawda? To pytanie jest bardzo ważne, szczególnie dziś, w świecie, w których każdy stara się nas przekonać, że mówi prawdę i że tylko jego prawda jest tą właściwą, jedyną. A rzeczywistość jest zupełnie inna. Jeszcze nigdy na świcie nie było tyle kłamstwa jak dzisiaj, poczynając od reklamy, poprzez obietnice polityków, a na życiu rodzinnym kończąc. Tak więc, powtórzmy pytanie Poncjusza Piłata: cóż to jest prawda?

Według filozofii starożytnej prawda jest zgodnością tego, co znajduje się w moim umyśle z rzeczywistością, która mnie otacza. Chrześcijanin wie, że tylko Bóg daje człowiekowi zdolność poznania prawdy, bo On sam jest Prawdą. Chrystus w mowie pożegnalnej, przed swoim wniebowstąpieniem wyraźnie stwierdza: Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna (J 14,16-17). W tej samej mowie trochę dalej Chrystus powiedział o sobie: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem (J 14,6). Przez to dwukrotne odwołanie się Jezusa do prawdy chce On wyjaśnić nam, kim jest On sam i kim jest Duch Święty. Chrystus nazywa Ducha Świętego Duchem Prawdy, to znaczy, iż jest On tym, który — po odejściu Chrystusa — będzie utrzymywał wśród uczniów tę samą Prawdę, którą Chrystus jest, i którą głosi.

Sko­ro Bóg jest czystą prawdą, to im bardziej ktoś kocha prawdę, tym jest bliższy Boga. To jak ktoś kocha prawdę świadczy o tym, jak kocha Boga. Nie można być blisko Boga, czyli czystej prawdy, żyjąc w kłamstwie. Dlatego już samo przyznanie się do winy jest spotkaniem z Bogiem. Wyznanie grzechów połączone z żalem jest równocześnie wejściem w świat Bożej prawdy.

Prawda jest tylko jedna, nie może być dwu prawd. Dlatego Bóg jest tylko jeden i jedynie na Nim jak na skale muszę budować swoje życie.

Odwieczna prawda jest miłością i dlatego Bóg nigdy nie potępia. Dlatego grzesznik może podejść do Boga - do czystej Prawdy - z całą prawdą swego życia, wiedząc, że nie zostanie potępiony, lecz że będzie zbawiony.

I jeszcze jedno bardzo ważne stwierdzenie. Prawda daje wolność. Jezus powiedział: Prawda was wyzwoli. Dopiero życie prawdą i w prawdzie, czyni człowieka prawdziwie wolnym. Kto kocha prawdę, jest autentycznie wolny, niezależ­nie od ustroju, w jakim żyje, niezależnie od układów, w jakich się znalazł.

Zwłaszcza dzisiaj potrzebujemy Bracia i Siostry odrodzenia w duchu i prawdzie i z prośbą o to duchowe odrodzenie zwracamy się do Tej, która porodziła Tego, który jest Prawdą. Ona jest Oblubienicą Ducha Świętego – Ducha Prawdy. Niech Ona będzie Strażniczką naszych sumień, abyśmy potrafili wśród różnych propozycji tego świata wybierać jedynie to, co jest prawdą.

 

W każdej sprawie, w każdej doli

I na straży stój sumienia!

Święta Matko Pocieszenia,

Nie opuszczaj nas!

 

Amen.