BIBLIOGRAFIA

wykorzystana w opracowaniu

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 2. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.
 3. Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety - Deklaracje, Poznań 2002.
 4. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005.
 5. Leon XIII, Magnae Dei Matris, Rzym 1892.
 6. Paweł VI, Marialis cultus, Rzym 1974.
 7. Jan Paweł II, Redemptor hominis, Rzym 1979.
 8. Jan Paweł II, Dives in Misericordia, Rzym 1980.
 9. Jan Paweł II, Veritatis splendor, Rzym 1993.
 10. Jan Paweł II, Evangelium Vitae, Rzym 1995.
 11. Jan Paweł II, Familiaris consortio, Rzym 1981.
 12. Jan Paweł II, Salvifici Doloris, Rzym 1984.
 13. Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post 1986, Pielęgnujmy w sobie miłosierdzie chrześcijańskie.
 14. Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post 1983 r., Bądźmy otwarci na potrzeby drugiego człowieka.
 15. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1994 r., Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości.
 16. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Chorego, Miłość do cierpiących miarą poziomu cywilizacji.
 17. Jan Paweł II, Przemówienie przed modlitwą Anioł Pański, Kapłan – szafarz posługi jednania, Rzym 01.04.1990.
 18. Jan Paweł II, Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji, Watykan 05.12.2001.
 19. Jan Paweł II, Dar I Tajemnica, Kraków 1996.
 20. Benedykt XVI, Deus caritas est, Rzym 2006.
 21. J. Ratzinger, Bóg i świat, Kraków 2005.
 22. E. Staniek, Kazania katechizmowe, Kraków 2004.