BIBLIOGRAFIA

 

Dokumenty Kościoła

 

1.       Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

2.       Kodeks Prawa Kanonicznego

3.       Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.

4.       Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety - Deklaracje, Poznań 2002.

5.       Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005.

6.       Jan Paweł II, Redemptor hominis, Rzym  1979.

7.       Jan Paweł II, Evangelium Vitae, Rzym 1995.

8.       Jan Paweł II,  Familiaris consortio, Rzym 1981.

 

Inne pozycje

 

1.       Bołoz W., Etyka seksualna, Warszawa 2003.

2.       Drożdż A., Człowiek człowiekowi, Teologia moralna szczegółowa cz. II, Tarnów 2001.

3.       Gajda. P. M., Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2000.

4.       Gonzales M. Ramona, Syndrom postaborcyjny, Fronda 2003, nr 31, s. 56-62.

5.       Jakubowski T.,  Dojrzałość do małżeństwa - wybór współmałżonka, Katecheta  z. 3/2000

6.       Kokoszka A., Moralność życia małżeńskiego, Sakramentologia moralna cz. III, Tarnów 1999.

7.       Kosmala K., H. Krzysteczko, Odpowiedzialne rodzicielstwo, Katowice 1996.

8.       Pawłowicz J., Pomoc człowiekowi ubogiemu drogą ewangelizacji na przykładzie życia i działalności św. ks. Z. Gorazdowskiego, Żytomierz 2005.

9.       Rogowski R. E., ABC teologii dogmatycznej, Wrocław 1999.

10.   Salij J., Seks – miłość – obyczaje, Poznań-Kraków 2000.

11.   Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999.

12.   Staniek E., W trosce o sumienie, Kraków 1987.

13.   Wilson M. Arzù, Divorce rate comparisions between couples using natural family planning and artificial birth control, w: Pontificia Academia Pro Vita, La cultura della vita: fondamenti e dimensioni. Supplemento al. volume degli atti della VII Assemblea Generale, Città del Vaticano 2002, s. 106-124.

14.   Wołochowicz M. i P., Seks po chrześcijańsku, Warszawa 2000.

15.   Wójtowicz J., Do sakramentu małżeństwa przez chrześcijańskie narzeczeństwo, Przemyśl 1987.