LITERATURA

 

Dokumenty Kościoła

 

1.   Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

2.   Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.

3.   Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 2001.

4.   Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety - Deklaracje, Poznań 2002

5.   Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.

6.   Paweł VI, Konstytucja Apostolska Indulgentiarum doctrina, Rzym 1967 r.

7.   Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993.

8.   Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Reconciliatio et paenitentia¸ Rzym 1984.

9.   Obrzędy Sakramentu Pokuty i Pojednania, Katowice 1981.

10.   Wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych, podanych przez Penitencjarię Apostolską, Rzym 29 czerwca 1969 r.

 

Literatura przedmiotu

 

1.      Drożdż A., Sakrament pojednania z Bogiem i z Kościołem, Teologia moralna szczegółowa cz. IV, Tarnów 2002.

2.      Dziuba A. F., Spowiedź małżeńska – życie małżeńskie a sakramentalna posługa pokuty i pojednania, Kraków 2002.

3.      Grün A., Spowiedź. Uroczystość pojednania, Kraków 2005.

4.      Kokoszka A., Teologia moralna fundamentalna, Tarnów 1996.

5.      LeBlanc A. M. S., Jak się spowiadać, Warszawa 2006.

6.       Merino E. C., Haro R. G., Trologia moralna fundamentalna, Kraków 2004.

7.      Olejnik S., Sumienie, w: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże, Warszawa 1979, s. 190-224.

8.      Olejnik S., Teologia moralna. Dar, wezwanie, odpowiedź, T. 3, Warszawa 1988.

9.      Płatek J. S., Sprawowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania, Częstochowa 2001.

10.   Staniek E., Kościół i sakramenty, Kraków 1995.

11.   Staniek E., W trosce o sumienie, Kraków 1987.

12.   Syrek K., Rachunek sumienia dla dorosłych, Kraków 2006.

13.   Szafrański A. L., Sumienie, jego struktura i wychowanie, Lublin 1960.

14.   Wicher W., Podstawy teologii moralnej, Poznań 1969.

15.   Witek S., Duszpasterstwo w konfesjonale, Poznań 1988.

16.   Witek S., Formowanie sumienia we wspólnocie chrześcijańskiej, w: Sakrament Pojednania, Poznań 1979, s. 224-234.

 

Encyklopedie i słowniki

 

1.       Hołownia Sz., Kościół dla średnio zaawansowanych, Warszawa 2004.

2.       Nagórny J., Jeżyna K. (red.), Jana Paweł II – Encyklopedia Nauczania Moralnego, Radom 2005.

3.       Markunas A., Uczitiel T., Популярний Словник Польських та Українських Сакралізмів, Poznań 2001.

4.       Taylor R., Przewodnik po symbolice Kościoła, Warszawa 2006.