Ziemia Święta

"Śladami Męki Pańskiej"

 

Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica!

Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie.

(Psalm 137)

Od wieków Palestyna, ziemska Ojczyzna patriarchów, proroków, ale nade wszystko Ziemia Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przyciąga swoim pięknem i mistycyzmem tłumy pielgrzymów, którzy podążając szlakiem Mistrza z Nazaretu czytają tę „Piątą Ewangelię”. Dlatego ziemia ta, słusznie nazywana jest Terra Sancta (Ziemia Święta) gdyż jest szczególnym miejscem doświadczania Boga, gdzie Jezioro Genezaret (Morze Tyberiadzkie, Jezioro Kineret) faluje w rytm ośmiu błogosławieństw wygłoszonych na stoku opadającej do jeziora góry, groty Góry Oliwnej powtarzają szelestem wiatru modlitwę "Ojcze Nasz..." i „Skład Apostolski”, skwarne zbocza Góry Kuszenia pod Jerychem przechowały przestrogę Chrystusa, że „nie samym chlebem żyje człowiek”, a Grób swoją pełną wiary pustką daje nieustanne odwieczne świadectwo, że „nie ma Go tu - Zmartwychwstał!”.

Z całą pewnością pielgrzymka do Ziemi Świętej stanowi prawdziwą eksplozję duchowych przeżyć i stanowi umocnienie dla naszej wiary, o ile tylko człowiek jedzie tam, jako pielgrzym, a nie, jako zwykły turysta nastawiony na wygody i zwiedzanie. Chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem duchowym, które nich będzie zachętą do podjęcia trudu takiej pielgrzymki. Szerzej na temat miejsc uświęconych obecnością Chrystusa, Matki Najświętszej, Apostołów pisałem w cyklu swoich artykułów publikowanych na Areopagu, które zebrane są pod adresem: http://www.pawlowicz.opoka.org/ziemia_swieta.html.

Bazylika Agonii - Getsemani

Pielgrzym zanurza się w ciszę i półmrok Bazyliki Agonii stojącej na zboczu Góry Oliwnej, na skraju doliny Jozafata. Preludium do tej ciszy stanowi szum otaczających ją wiekowych, wykrzywionych drzew oliwnych, pozostałości po ogrodzie Getsemani. Jeśli dobrze wsłuchać się w ten szum, to można usłyszeń niesione o wieków przez wiatr pełne bólu, pokory i posłuszeństwa słowa Chrystusa: „Ojcze, jednak nie moja wola, ale Twoja niech sie stanie”. Ze skwaru słońca Pielgrzym wchodzi w chłód ciszy wnętrza tej pięknej świątyni, na której tympanonie Chrystus ogarnia swoją miłosierną miłością wszystkie ludzkie niedole, mówiąc: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Ten kojący chłód staje się jeszcze bardziej odczuwalny, gdy dotknie się czołem Skały Konania znajdującej się przed głównym ołtarzem świątyni, którą kiedyś zrosił krwawy pot Zbawiciela.

Via Crucis

Via Dolorosa, która wyznacza trasę Drogi Krzyżowej wije się wśród wąskich uliczek Starej Jerozolimy. Poszczególne stacje giną czasami wśród straganów, „obwieszone” towarem, a słowa modlitwy: „Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”, raz po raz zagłuszają nawoływania handlarzy oferujących swoje towary, zmysły atakują kolory i zapachy orientalnych przypraw, procesja miesza się z tłumem kupujących. Ktoś spyta: i jak tu się modlić, jak rozważać? A to właśnie ten klimat, ta sceneria, która nie zmieniła się od dwóch tysięcy lat, daje pielgrzymom obraz czym była Droga Krzyżowa Jezusa, Który szedł na Golgotę popychany przez handlarzy, wśród ich straganów, nawoływań i żywiołowego wschodniego targowania. To w takiej scenerii odbywało się misterium zbawienia świata. Bóg-Człowiek cierpiał okrutne męki ofiarowując człowiekowi życie wieczne, a życie toczyło się swoim codziennym rytmem, świat był obojętny, zajęty swoimi sprawami. Czyż nie jest tak i dzisiaj?

To tylko zaledwie mały fragment opisu przeżyć, jakich - dzięki łasce Bożej - dane mi było doświadczyć pielgrzymując wielokrotnie, chodząc śladami Zbawiciela w Ziemi Świętej, czytając tę nadzwyczajną „Piątą Ewangelię”. Trudno jest opisać przeżycia duszy. To po prostu trzeba przeżyć, doświadczyć, dotknąć. Słowa po prostu są zbyt ubogie, ulotne, aby móc to wszystko zawrzeć, opisać, oddać.

Zachęcam do wspólnego pielgrzymowania do korzeni naszej wiary. Do pochylenia się nad miejscem, gdzie „Słowo stało się Ciałem”. Do stanięcia na górze Moria, Kuszenia w Jerycho, Oliwnej i Kalwarii.

Często wydajemy tyle pieniędzy na niepotrzebne rzeczy, które gdy nam się znudzą wyrzucamy. A może warto zbierając „grosz do grosza” przeznaczyć je właśnie na pielgrzymkę do Ziemi Świętej? Jeszcze 15, 20 lat temu nie mieliśmy takiej możliwości. Może więc warto te pieniądze dobrze zainwestować. Zainwestować w sprawy, których „ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną” - sprawy ducha.

Wspieramy chrześcijan

Nie zapominajmy również o tym, że pielgrzymując do Ziemi Świętej wspieramy w ten sposób chrześcijan żyjących tam od wieków, a którzy z powodu swojej wiary cierpią okrutne prześladowania. Biuro Centrum, z którym od lat współpracuję zawsze, stara się rezerwować noclegi i prowadzić pielgrzymów do sklepów, które prowadzą właśnie chrześcijanie, aby w ten sposób zapewnić im byt i utrzymanie. Powiem szczerze, że zawsze się dziwiłem, gdy widziałem pielgrzymów, którzy kupowali różne dewocjonalia u muzułmanów, którzy z jednej strony prześladują chrześcijan, a z drugiej zarabiają na naiwnych Pielgrzymach, którzy zachęceni rzekomo niższą ceną wspierają w ten sposób ich działania. Nie bądźmy naiwni! Wiele z tych sklepów wspiera działalność oo. Franciszkanów, którzy tam w Ziemi Świętej prowadzą szkoły, sierocińce, domy starców, budują dla ubogich rodzin domy.

Gdy jesteśmy w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie Pielgrzymi nieraz pytają: dlaczego wewnętrzne ściany tej świątyni nie są otynkowane, wyłożone marmurem, mozaikami, a są takie „gołe”, betonowe? Mało, kto wie, że pieniądze, które miały być przeznaczone na upiększenie tej świątyni oo. Franciszkanie przeznaczyli na pomoc ubogim, na odbudowę ich domów zniszczonych przez trzęsienie ziemi. Warto bowiem pamiętać, że choć materialna świątynia, zbudowana jako miejsce kultu jest bardzo ważna, to o wiele ważniejsza jest ta zbudowana z żywych kamieni, którą tworzą ludzie, nasi bracia i siostry w Chrystusie.

 

Dołącz do rzeszy pielgrzymów!

W dniach od 07.03 do 14.03. 2015 r. organizowana jest kolejna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Będzie to pielgrzymka niezwykła, gdyż będzie miała ona formę rekolekcji wielkopostnych, jako duchowego przygotowania do Świat Zmartwychwstania Pańskiego: "Śladami Męki Pańskiej". Jej organizatorem jest Biuro podróży Centrum z Krakowa. Będzie to pielgrzymka w czasie której więcej czasu chcemy poświęcić na indywidualną modlitwę, rozmyślanie, spokojne nawiedzenie miejsc świętych, bez nadmiernego pośpiechu i patrzenia na zegarek. Program będzie ramowy, jednak bardziej skoncentrowany na miejscach związanych z Męka Pana Jezusa.

Zapisy i szczegóły pielgrzymki w biurze pod adresem:

 

Biuro Podróży "CENTRUM"

ul. Lubomirskiego 23; 31-509 Kraków

TEL. 12 421 85 40;  607 618 236;

E-MAIL: biuro@centrum.travel.pl     http://www.izrael.travel.pl

Program pielgrzymki-rekolekcji

1 dzień: KATOWICE – TEL AVIV – BETLEJEM
Zbiórka w Katowicach Pyrzowicach. Odprawa. Wylot do Tel Avivu. Lądowanie w Tel Avivie. Przejazd do Betlejem, miejsca narodzenia Pana Jezusa. Pole Pasterzy, Bazylika Narodzenia Pańskiego, Grota św. Hieronima, Grota Mleczna. Obiadokolacja i nocleg.

2 dzień: JEROZOLIMA
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną – Betfage skąd Pan Jezus wyruszył w Niedzielę Palmową, Bazylika Wniebowstąpienia i kościół „Pater Noster - Ojcze Nasz”, „Dominus Flevit – Pan Zapłakał ”- ze wspaniałym widokiem na Święte Miasto, Ogród Getsemani i Bazyliki Agonii - Wszystkich Narodów - będziemy rozważać trwogę konania. Następnie przejście Doliną Jozafata (Cedronu) do dzielnicy żydowskiej Starego Miasta - Ściana Płaczu. Powrót do hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień: JERYCHO – MORZE MARTWE - BETANIA
Śniadanie. Przejazd nad rzekę Jordan – odnowienie Sakramentu chrztu św. Jerycho – najstarsze miasto na świecie – Góra Kuszenia (wejście dla chętnych) i Sykomora – drzewo Zacheusza. Morze Martwe – największa depresja na świecie – chwila relaksu i kąpieli dla chętnych. Przejazd do Betanii – Sanktuarium św. Łazarza, Marii i Marty Powrót do Betlejem na obiadokolację i nocleg.

4 dzień: GALILEA: GÓRA TABOR – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA- KAFARNAUM – JEZIORO GALILEJSKIE
Śniadanie. Wyjazd do Galilei. Specjalnymi taksówkami wjedziemy na Górę Tabor - tu Pan Jezus ukazał się w chwale razem z Mojżeszem i Eliaszem oraz gdzie zapowiedział swoją Mękę. Następnie zwiedzanie okolic Jeziora Galilejskiego: Góra Ośmiu Błogosławieństw z kaplicą upamiętniającą Kazanie na Górze, Kafarnaum, Tabgha - kościół cudownego rozmnożenia chleba i ryb, Kościół „Prymatu św. Piotra” na brzegu Jeziora Galilejskiego - miejsce namaszczenia Piotra na głowę Kościoła oraz cudownego połowu ryb. Rejs statkiem po jeziorze Galilejskim. Lunch – ryba św. Piotra. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Betlejem.

5 dzień: JEROZOLIMA
Śniadanie. Przejazd do Ain Karem – Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i narodzenia Jana Chrzciciela. Następnie Góra Syjon, kościół „In Galikantu” - to tu zładował się pałac Kajfasza a w nim „ciemnica” Pana Jezusa, Wieczernik - miejsce ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii, kościół Zaśnięcia N.M.Panny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

6 dzień: JEROZOLIMA
Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy - Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy (rozważania na podstawie Całunu Turyńskiego). Bazylika Grobu Bożego. Czas wolny na prywatną modlitwę. Powrót do hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.

7 dzień : GALILEA: HAJFA – GÓRA KARMEL – KANA - NAZARET
Śniadanie, wyjazd do Galilei. Po drodze krótki postój w Cezarei Nadmorskiej. Hajfa – nawiedzenie Sanktuarium na Górze Karmel - Kościół Najświętszej Pani Karmelu - Bazylika, Grota Eliasza. Przejazd do Kany Galilejskiej – gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu – przemiany wody w wino podczas uczty weselnej - dla par małżeńskich odnowienie ślubów małżeńskich i specjalne błogosławieństwo. Nazaret – miejsce dzieciństwa Jezusa i wizyta w Kościele Zwiastowania oraz w Domu św. Józefa. Powrót na obiadokolację i nocleg do Betlejem.

8 dzień : TEL AVIV – KATOWICE
Transfer na lotnisko – odprawa,odlot do Katowic.

Super cena : 2750 zł

Cena obejmuje: przelot samolotem -Tel Aviv – Warszawa-Tel Aviv; zakwaterowanie w hotelu w Betlejem zgodnie z programem – pokoje 2, 3 - os. z łazienkami; wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje); ubezpieczenie NNW i KL; opieka przewodnika i duszpasterza

Dodatkowo : 120 usd na realizację programu, napiwki, bilety wstępów etc...
Program jest ramowy i może ulec zmianom w zależności od zaistniałej sytuacji w czasie trwania wyjazdu!