LITANIA

DO MATKI BOŻEJ BERDYCZOWSKIEJ

 

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo. -  módl się za nami
Niepokalana Dziewico, Matko Berdyczowska

Niepokalana Dziewico, która wybrałaś Berdyczów na ulubioną, siedzibę i tron chwały,

Niepokalana Dziewico, ozdobo Ukrainy, Wołynia i Podola.
Matko i Opiekunko wszystkich, którzy Twej pomocy przyzywają.

Majestacie nieskończonego Miłosierdzia.

Matko nasza Najczulsza.

Matko nasza Najmilsza
Pociecho w godzinie śmierci.
Nadziejo umierających.
Ochłodo dusz czyśćcowych.
Pani nieba i ziemi.
Tronie mądrości.
Ukojenie i pociecho nieszczęśliwych.
Jedyna ucieczko nasza.

Matko Berdyczowska, w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach, Ciebie błagamy -  módl się za nami

Matko Berdyczowska, w naszych doświadczeniach, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, w naszych niepowodzeniach, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, w naszych zniechęceniach, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, w wątpliwościach i pokusach, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, we wszystkich naszych potrzebach, Ciebie błagamy.

Matko Berdyczowska, prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego, Ciebie błagamy.

Matko Berdyczowska, otaczaj opieką Kościół i Ojca świętego, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, Opiekunko naszej Ojczyzny, Ciebie błagamy.

Matko Berdyczowska, daj światło Ducha Świętego kierującym naszym państwem, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie, Ciebie błagamy.

Matko Berdyczowska, daj nam wiarę ojców naszych, Ciebie błagamy
Matko Berdyczowska, zniwecz w naszym kraju obojętność  religijną, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, oddal od nas wszystko co złe, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, daj światło błądzącym, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, daj miłość i zgodę rodzinom naszym, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie i zakonne, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, daj nam świętych kapłanów, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, oczyść i rozpal nasze serca,  abyśmy stali się godni Twego orędownictwa, Ciebie błagamy.
Matko Berdyczowska, jedyna nasza po Bogu nadziejo,  Ciebie błagamy.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:

 

Boże, któryś szczególniejszą opieką Błogosławionej Dziewicy naszą Kijowsko-Żytomierska Diecezję obdarzyć raczył, spraw łaskawie, abyśmy umocnieni Jej opieką, doszli do wiecznego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.