ROZDZIAŁ  II

 

Zmiany w zachowaniu jednostki wywołane

przekazami na podświadomość

 

 

Nowym źródłem informacji obok prasy, radia i telewizji, stała się ogólnoświatowa sieć komputerowa Internet. Jest ona również, wraz z grami komputerowymi nową formą rozrywki współczesnego człowieka. Obok niewątpliwie pozytywnego wpływu  multimedia wywierają również wpływ negatywny na podświadomość człowieka. Wpływ ten związany jest z funkcjonowaniem trzech obszarów zjawisk negatywnych: aktów przemocy, świata okultyzmu i pornografii.

Zjawiska te oraz ich skutki będą omówione w niniejszym rozdziale. Najpierw jednak ukazana zostanie rola podświadomości w odbiorze gier komputerowych i Internetu. Problematykę tę opracowano w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu.