ROZDZIAŁ III

 

Wnioski i postulaty dla wychowania

 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono najważniejsze wnioski i postulaty, które nasuwają się po rozpatrzeniu podjętego problemu. Rozdział ten tworzą dwa paragrafy: paragraf pierwszy zawiera wnioski zaś paragraf drugi postulaty, które stanowią propozycję praktycznej realizacji wyciągniętych wniosków. Przy czym wnioski sformułowano w oparciu o wypowiedzi tych autorów, których publikacje uwzględniono w pracy. Zarówno wnioski jak i postulaty sformułowano z myślą o nauczycielach i wychowawcach. Wszak oddziaływanie multimediów na podświadomość jest problemem wychowawczym.