NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BERDYCZOWSKIEJ

 

 

Dzień pierwszy – w intencji diecezji


Modlitwa wstępna na każdy dzień

 

Matko Boża Berdyczowska, Ty od wieków objawiasz Swoją łaskawość i współczucie wszystkim uciekającym się pod Twoją opiekę. Przyjmij naszą najgłębszą wdzięczność za Twoją niezwykłą obecność i macierzyńską troskę. Ty zawsze byłaś ze swoim ludem. Tobie wielu zawdzięcza łaskę wiary, zdrowie i życie.

Tobie, o Pani Berdyczowska, zawierzamy siebie samych. Strzeż nasze rodziny, by trwały w zgodzie i miłości, błogosław wychowaniu naszych dzieci. Bądź pociechą cierpiącym na ciele i duszy, światłem dla szukających Chrystusa.

Okaż wszystkim, żeś jest MATKĄ NADZIEI !

Ustrzeż nas od zachłanności i zawiści. Spraw, byśmy zawsze słyszeli Twój macierzyński głos: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn”. Bądź nam nadal Matką, chociaż tak mało na tę Twoją miłość macierzyńską zasługujemy.

MATKO! Przyjmij wszystkich do Twego Serca, teraz i na zawsze. Amen.

 

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Berdyczowskim Obrazie. Upadamy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Zawierzamy Ci, o Matko nieskończonego Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą Kijowsko-Żytomierską Diecezję. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Kościoła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w Winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich.

 


Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Matko Boża Berdyczowska - módl się za nami.

 

 

 

WESTCHNIENIE DO MATKI BOŻEJ

 

O Maryjo, Pani Berdyczowska, nasza Matko. Już samo wezwanie, którym Cię pozdrawiamy, napełnia nas wielką ufnością w dobroć i potęgę Twoją. Ty Jesteś prawdziwie Matką Bożą i Matką naszą.

Tyś Pośredniczką naszą przed Bogiem. Tyś Szafarką łask wszelkich. Ty masz wielką władzę nad Sercem Boga i Jego niewyczerpanymi skarbami łask, a Jezus, Syn Twój, niczego Ci nie może odmówić.

O Matko Boska, Jesteś tak potężna i dobra. Z wielką ufnością spieszymy do Ciebie, przedstawiając Ci nasze potrzeby i nędze, a Ty racz im łaskawie zaradzić, zwłaszcza, kiedy wołamy i wołać będziemy do Ciebie:

 

Litania do Matki Bożej Berdyczowskiej


Dzień drugi  - w intencji duchowieństwa

 

Modlitwa wstępna

 

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani świata, która w Berdyczowie wyświadczasz wielkie łaski wszystkim, którzy się do Ciebie uciekają, pozdrawiamy Cię miłością całego stworzenia prosząc pokornie, abyś nam u Syna Swojego wyjednała potrzebne dary i doprowadziła bezpiecznie do niebieskiej chwały.

O Matko nieskończonego Miłosierdzia i Królowo Apostołów, Tobie, która jesteś ziemią kapłańską, oddajemy biskupów i kapłanów naszej diecezji. Wypraszaj im u Boga potrzebne łaski, aby wspierani nieustannie mocą i światłem Ducha Świętego, mogli bezpiecznie prowadzić powierzoną sobie Bożą Owczarnię do pełni życia i szczęścia. Maryjo, wyjednaj alumnom naszego seminarium, aby podążając za Tobą drogą duchowego piękna, w Twojej szkole uczyli się ewangelicznego życia, miłości Boga ponad wszystko, nieustannej kontemplacji Słowa Bożego i gorliwej służby braciom w Winnicy Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Matko Boża Berdyczowska - módl się za nami.

 

Westchnienie do Matko Bożej Berdyczowskiej

Litania do Matki Bożej Berdyczowskiej

 

Dzień trzeci – w intencji parafii

 

Modlitwa wstępna

 

Święta Maryjo, Matko nieskończonego Miłosierdzia, która umieściłaś swój święty Wizerunek w Berdyczowie, aby wszyscy w swoich potrzebach przychodzili do Ciebie jako do Matki i Opiekunki  stajemy przed Tobą jako dzieci prosząc pokornie, abyś nas przytuliła do Swego matczynego Serca i poleciła Swojemu najmilszemu Synowi.

Oddajemy Ci o Matko Miłosierdzia i Królowo Rodziny całą naszą parafię. Wypraszaj obfitość łaski naszym duszpasterzom (oraz pracującym tutaj siostrom zakonnym). Otaczaj swoją opieką wszystkich wiernych. Niech Chrystus, Twój Syn, będzie dla ludzi starszych i samotnych - ostoją i mocą; dla dźwigających krzyż cierpienia - siłą i miłością; niech króluje poprzez swoją miłość i prawo we wszystkich rodzinach, będąc źródłem ich szczęścia, jedności i siły; niech wpływając swą łaską na serca dzieci i młodzieży, uczyni je gorliwymi w naśladowaniu Ewangelii, aby stawały się wzajemnie dla siebie apostołami dobroci.


Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Matko Boża Berdyczowska - módl się za nami.

 

Westchnienie do Matko Bożej Berdyczowskiej

Litania do Matki Bożej Berdyczowskiej


Dzień czwartyw intencji dobrodziejów

 

Modlitwa wstępna

 

Święta Maryjo, Matko nieskończonego Miłosierdzia, która przez Swój święty Berdyczowski Obraz uzdrawiasz chorych - uzdrów nasze grzeszne dusze, abyśmy przy Twojej pomocy uniknęli śmierci wiecznej, i żyli z Tobą i Synem Twoim Jezusem Chrystusem w wiecznej szczęśliwości.

Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko łaski Bożej, wszystkich dobrodziejów duchowych i materialnych naszej parafii, wstawiaj się za nimi, aby Bóg darzył ich obficie swoją łaską i prawdziwie chrześcijańską radością. Wejrzyj Matko na tych, którzy pracą umysłu i rąk wznieśli tę świątynię i wyjednaj wszelkie łaski i wszelkie błogosławieństwo żyjącym, a radość wieczną zmarłym.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Matko Boża Berdyczowska - módl się za nami.

 

Westchnienie do Matko Bożej Berdyczowskiej

Litania do Matki Bożej Berdyczowskiej


Dzień piąty – za zmarłych

 

Modlitwa wstępna

 

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, źródło wody żywej, z obfitości której każdy może zaczerpnąć, wspomóż nas łaską Swoją świętą, broń przed zagrożeniami świata i doprowadź szczęśliwie do portu zbawienia.

Oddajemy Ci, o Matko Najczulsza i Wspomożycielko wiernych, wszystkich zmarłych z naszej diecezji, parafii, naszych zmarłych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, krewnych i dobrodziejów. Uproś dla nich u Boga przebaczenie i łaskę uczestnictwa w radości zbawionych, aby przez całą wieczność mogli poznawać niezgłębione tajemnice miłości Bożej.


Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Matko Boża Berdyczowska - módl się za nami.

 

Westchnienie do Matko Bożej Berdyczowskiej

Litania do Matki Bożej Berdyczowskiej


Dzień szósty – za powierzonych naszym modlitwom

 

Modlitwa wstępna

 

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani całego świata, która przez Swój święty Obraz wszystkim uciekającym się do Ciebie niezliczonych łask udzielasz, wspomóż nas, abyśmy żyjąc na ziemi, sercem przebywali w niebie, a chwaląc Cię nieustannie zasłużyli, by oglądać Ciebie i z Tobą królować wiecznie.

Oddajemy Ci, o Matko nieskończonego Miłosierdzia i Pocieszycielko strapionych, wszystkich, którzy zawierzając Bożej miłości, powierzyli się naszym modlitwom. Wyjednaj im, aby otrzymali przebaczenie i radość, a ich modlitwy zostały wysłuchane zgodnie z najświętszą Wolą Boga. Niech trwając w dziękczynieniu za otrzymane dobra, umacniają w sobie wiarę i miłość, i coraz głębiej przeżywają tajemnicę miłosiernej obecności Boga w swoim życiu.


Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Matko Boża Berdyczowska - módl się za nami.

 

Westchnienie do Matko Bożej Berdyczowskiej

Litania do Matki Bożej Berdyczowskiej


Dzień siódmy - w intencjach grup parafialnych

 

Modlitwa wstępna

 

Święta Maryjo, Matko Najmilsza, Łaskawa i Szczodrobliwa w tym świętym Obrazie. Stajemy przed Tobą wyznając naszą słabość, grzeszność i niedoskonałość, prosząc byś wyjednała nam u Syna Twojego, najdroższego Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy za Twoją przyczyną doszli do szczęśliwości wiecznej.

Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia wszystkie grupy parafialne. Uproś u Syna Swego tę łaskę, aby wierne swoim charyzmatom niosąc światu radość i pokój, ukazywały wszystkim, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec Niebieski i pociągały wielu na drogę świętości.

 
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Matko Boża Berdyczowska - módl się za nami.

 

Westchnienie do Matko Bożej Berdyczowskiej

Litania do Matki Bożej Berdyczowskiej


Dzień ósmy – w intencji zakonników i zakonnic

 

Modlitwa wstępna

 

 Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, Pocieszycielko strapionych, upadamy na kolana przed Twoim świętym Obrazem. Do kogóż mamy się udać w swoich cierpieniach, jeśli nie do Ciebie, Matko? Pociąga nas ku Tobie niepojęta dobroć Twojego Serca i moc Twojego wstawiennictwa u Syna.

Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Mistrzyni Życia Duchownego, wszystkie zakony męskie i żeńskie  w naszej diecezji. Niech nieustannie wpatrują się w przykład Twojego życia. Pomóż im zawsze trwać w uwielbieniu i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, aby wiernie odpowiadały na głębokie wymagania, które wypływają z całkowitej miłości do Chrystusa, oraz z oddania się bez zastrzeżeń misji Kościoła.


Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Matko Boża Berdyczowska - módl się za nami.


Westchnienie do Matko Bożej Berdyczowskiej

Litania do Matki Bożej Berdyczowskiej


Dzień dziewiąty – w intencji chorych i cierpiących

 

Modlitwa wstępna

 

O przedziwna Matko Zbawiciela naszego, Niepokalana Dziewico, Maryjo Berdyczowska, pełna słodyczy i łagodności. Upadamy na kolana przed Twoim świętym Wizerunkiem i błagamy o Twoje miłosierdzie. Ufni w Twą dobroć i łaskawość, uciekamy się pod Twoją obronę, u Ciebie bowiem słabi znajdują moc i pokrzepienie.

Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Uzdrowienie Chorych, wszystkich chorych i cierpiących. Bądź zawsze z nimi jak Matka i dodaj im siły w cierpieniu. Ty, któraś stała pod krzyżem swojego Syna naucz ich jak mają łączyć swoje cierpienia z ofiarą Chrystusa na krzyżu dla zbawienia świata.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Matko Boża Berdyczowska - módl się za nami.

  

Westchnienie do Matko Bożej Berdyczowskiej

Litania do Matki Bożej Berdyczowskiej