Dk. dr Jacek Jan Pawłowicz

Aby lepiej służyć PRAWDZIE

Ojcze zgrzeszyłem...

Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ I - ZARYS HISTORII SAKRAMENTU POKUTY.

Którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone

Praktyki pokutne w Kościele starożytnym

Wczesne średniowiecze i wieki późniejsze

ROZDZIAŁ II - SANKTUARIUM CZŁOWIEKA – SUMIENIE.

Czym jest sumienie?

Podział i prawa rządzące sumieniem.

Sumienie błędne

Sumienie szerokie

Sumienie zawikłane

Sumienie skrupulackie.

Sumienie pewne

Sumienie wątpliwe

Jak wyrobić w sobie sumienie pewne?

Kształtowanie prawego i wrażliwego sumienia

ROZDZIAŁ III - TAJEMNICA NIEPRAWOŚCI – GRZECH.

Utrata poczucia winy

Definicja i podział grzechów

Definicja

Kiedy popełniamy grzech?

Podział grzechów

Grzech śmiertelny

Grzech powszedni

ROZDZIAŁ IV - SAKRAMENT BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Różnorodność nazw

Stanąć w prawdzie przed Bogiem, bliźnim i samym sobą – rachunek sumienia 

Żal za grzechy (skrucha)

Wyznaję Bogu Wszechwiedzącemu – szczera spowiedź

Wyznanie grzechów

Mocne postanowienie poprawy

Wynagrodzenie Bogu i ludziom

Pokuta

Restytucja

ROZDZIAŁ V - ODPUSTY – OTWARTA SKARBNICA KOŚCIOŁA

Czym więc jest odpust?

RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

LITERATURA

 

WINNICA 2006
IMPRIMATUR

+ JAN PURWIŃSKI  Nr 7346/06