św. ks. Zygmunt Gorazdowski

Zamieszczone poniżej artykuły stanowią pewnego rodzaju "dopowiedzenie", czy też rozwinięcie wątków, które podjąłem w swojej rozprawie doktorskiej pt. Pomoc człowiekowi ubogiemu drogą ewangelizacji na przykładzie życia i działalności bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Studium teologicznomoralne.
   
Postać św. ks. Z. Gorazdowskiego - Lwowskiego Księdza Dziadów jest ze wszech miar postacią fascynującą i godną poznania, tym bardziej iż wydaje się, że jest On dziwnie mało znany. Jako opiekuna ubogich w naszej Ojczyźnie lansuje się bardziej św. Brata Alberta Chmielowskiego, tymczasem pomija się fakt, że obaj święci znali się i można śmiało stwierdzić, że inspiracją wielu poczynań św. Brata Alberta w Krakowie było to, co we Lwowie robił św. Ks. Z. Gorazdowski.
    Zainteresowanych bliższymi informacjami na temat osoby Błogosławionego odsyłam na stronę
Sióstr Józefitek - Zgromadzenia, którego założycielem był Święty.