Dk. dr Jacek Jan Pawłowicz

Aby lepiej służyć PRAWDZIE

O Ty, coś w Berdyczowie Tron sobie obrała...

Tekst Nowenny do MB Berdyczowskiej

Litania do MB Berdyczowskiej

 Rozważania maryjne

1. Niepokalana Dziewico, która wybrałaś Berdyczów na ulubioną, siedzibę i tron chwały,

2. Niepokalana Dziewico, ozdobo Ukrainy, Wołynia i Podola.

3. Matko i Opiekunko wszystkich, którzy Twej pomocy przyzywają.

4. Majestacie nieskończonego Miłosierdzia.

5. Matko nasza Najczulsza i Najmilsza

6. Pociecho w godzinie śmierci i nadziejo umierających.

7. Ochłodo dusz czyśćcowych.

8. Pani nieba i ziemi.

9. Tronie mądrości.

10. Ukojenie i pociecho nieszczęśliwych.

11. Jedyna ucieczko nasza.

12. Matko Berdyczowska, w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach, Ciebie błagamy.

13. Matko Berdyczowska, w naszych doświadczeniach, Ciebie błagamy.

14. Matko Berdyczowska, w naszych niepowodzeniach i zniechęceniach, Ciebie błagamy.

15. Matko Berdyczowska, w wątpliwościach i pokusach, Ciebie błagamy.

16. Matko Berdyczowska, prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego, Ciebie błagamy.

17. Matko Berdyczowska, otaczaj opieką Kościół i Ojca świętego, Ciebie błagamy.

18. Matko Berdyczowska, Opiekunko naszej Ojczyzny, Ciebie błagamy.

19. Matko Berdyczowska, daj światło Ducha Świętego kierującym  naszym państwem, Ciebie błagamy.

20. Matko Berdyczowska, daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie, Ciebie błagamy.

21. Matko Berdyczowska, daj nam wiarę ojców naszych, Ciebie błagamy

22. Matko Berdyczowska, zniwecz w naszym kraju obojętność religijną, Ciebie błagamy.

23. Matko Berdyczowska, oddal od nas wszystko co złe, Ciebie błagamy.

24. Matko Berdyczowska, daj światło błądzącym, Ciebie błagamy.

25. Matko Berdyczowska, daj miłość i zgodę rodzinom naszym, Ciebie błagamy.

26. Matko Berdyczowska, daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę, Ciebie błagamy.

27. Matko Berdyczowska, daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie i zakonne, Ciebie błagamy.

28. Matko Berdyczowska, daj nam świętych kapłanów, Ciebie błagamy.

29. Matko Berdyczowska, daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci, Ciebie błagamy.

30. Matko Berdyczowska, oczyść i rozpal nasze serca,  abyśmy stali się godni Twego orędownictwa, Ciebie błagamy.

31. Matko Berdyczowska, jedyna nasza po Bogu nadziejo, Ciebie błagamy.

 

BIBLIOGRAFIA

 

Tekst Nowenny, Litanii i rozważań w języku ukraińskim

 

IMPRIMATUR

7200/06, Żytomierz, 06.03.2006 r.

† Jan Purwiński

 

ŻYTOMIERZ 2006